محصولات پرده هوا

از جمله محصولات  این شرکت تولید پرده هوا ، تولید دوش هوا، تولید ایرجت می باشد  که با انواع مختلف  سایز و قدرت موتور مختلف در نوع پرده هوای تجاری، پرده هوای اداری، پرده هوای گرم هیتر دار و انواع مختلف که نمونه های در  ذیل این صفحه میتوانید ملاحظه نمایید.